Museologian seminaarille oma tunnus

13.04.2018

Museologian seminaari on tänä keväänä saanut käyttöönsä uuden tunnuksen. Seminaarin työryhmän tavoitteena oli luoda jokavuotiselle seminaarille pysyvä tunnus, jonka avulla vahvistaa tapahtuman roolia vuotuisena mahdollisuutena luoda keskustelua museokentän työntekijöiden ja alan opiskelijoiden välille. Pysyvän tunnuksen seminaarille on luonut graafinen suunnittelija Anni Suuronen. Suuronen on valmistunut Lapin yliopistosta taiteen kandidaatiksi vuonna 2016 ja suorittaa tällä hetkellä maisteriopintoja Jyväskylän yliopistossa.

Suurosen mukaan museologian seminaarin tunnuksen on tarkoitus luoda vuosittain toistuvalle tapahtumalle sen arvokkuudesta viestivä ilme, jota hyödynnetään yhtenäisenä elementtinä vuosittain vaihtuvissa teemoissa ja visuaalisissa ilmeissä. Inspiraatiota tunnuksen muotokieleen ja väreihin Suuronen kertoo saaneensa museo- ja kulttuuriperintökentältä. Tunnuksessa violetilla vinoneliö pohjalla lepäävä kirjain M viittaa itse seminaariin ja kirjaimen ympärillä esiintyvät lainausmerkit seminaarin tavoitteena olevaan keskusteluun.

Tunnuksen ilme on toteutettu seminaarin työryhmän toiveita kunnioittaen ja niistä inspiroituen. Suuronen inspiroituu juurikin työtehtävän ja asiakkaan asettamista rajoista sekä toiveista, joiden kautta lähtee etsimään kuhunkin tilanteeseen toimivaa luovaa ratkaisua. Jokainen suunnitteluprojekti sisältää visuaalista taustaselvitystä, joka toimii osin inspiraation ja ideoinnin lähteenä. Taustaselvityksen pohjalta Suuronen kehittää muutamia vaihtoehtoisia konsepteja, joista on tarkoitus luoda asiakkaan kanssa valmis lopputulos. Suunnitteluprojektin eteneminen ei ole suinkaan tasaista, vaan tavallisesti projektit sisältävät monia ahaa-elämyksiä ja mielenkiintoisia käänteitä. Suuronen kokee inspiroituvansa haasteista, näkee niiden olevan kehittäviä ja johtavan lopulta hyvään lopputulokseen.

Reeta Hyvönen

Anni Suuroseen voit ottaa yhteyttä: 

anni.suuronen@gmail.com